Kontakt

We binne op moandei oant en mei freed fan 09.00 oant 17.00 oere tillefoanysk berikber op tillefoannûmmer (0513) 334 270. Of mail nei info@sociaalwerkdekear.nl. Wolsto dat wy kontakt mei dy opnimme? Folje dan ûndersteand formulier yn. We nimme dan sa gau mooglik kontakt mei dy op.

Do kinst ek lânskomme op it wyklikse ynrinsprekoere fan team Noard of team Súd. De ynrinsprekoeren binne frij om nei ta te gean. Do hoechst dus gjin ôfspraak te meitsjen.