Ynrinsprekoeren

Team Súd

Lijnbaan 8
8531 JR Lemmer
t (0513) 334 270
e teamzuid@sociaalwerkdekear.nl

Ynrinsprekoeren
Moandei 10.00 - 12.00 oere
Tiisdei 14.30 - 16.30 oere
Woansdei 10.00 - 12.00 oere
Tongersdei 14.30 - 16.30 oere
Freed -

Stel in fraach

Wolsto mear ynformaasje? Lit dan hjirûnder dyn gegevens efter. Wy nimme sa gau mooglik kontakt mei dy op!