Terug naar Nieuws

Start nieuwe welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Kear

Gepubliceerd op:
Start nieuwe welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Kear

Vanaf maandag 2 september 2019 zet Sociaal Werk De Kear zich lokaal en dichtbij in voor het welzijn van inwoners van de gemeente De Fryske Marren. We werken samen met inwoners om het samenleven in de buurten en dorpen te versterken, met elkaar en voor elkaar. Sociaal Werk De Kear is een nieuwe welzijnsorganisatie die deel uitmaakt van de Tintengroep.

Wat doet Sociaal Werk De Kear?

Sociaal Werk De Kear motiveert en ondersteunt inwoners om vanuit eigen kracht en hun talenten regie te nemen over hun leven en met elkaar te zorgen voor een leefbare, sterke samenleving. We zijn er voor iedereen die een vraag heeft over bijvoorbeeld gezondheid, geld, de leefbaarheid in je wijk of dorp, (vrijwilligers)werk & participeren en mantelzorg.

Ook maken we met inwoners concrete plannen om samen de leefbaarheid en de sfeer in de buurt en het dorp te vergroten. Verder faciliteren we bewonersinitiatieven die stimuleren dat we naar elkaar omkijken en die ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. We hechten veel waarde aan ontmoeten, betrekken en samenwerken. We brengen mensen en organisaties bij elkaar en werken samen met andere partijen, zoals vrijwilligers, verenigingen, huisartsen, gemeente, zorginstellingen en woningcorporaties.

Bij jou in de buurt

Sociaal Werk De Kear heeft twee gebiedsteams: Noord en Zuid. Hierdoor zijn onze medewerkers altijd in de buurt. Je vindt ons bijvoorbeeld op straat, in het dorpshuis of op scholen in jouw wijk. Je kunt ook langskomen op één van onze locaties:

Team Noord
Midstraat 66, Joure

Team Zuid
Lijnbaan 8, Joure

Meer informatie?

Heb je een vraag of wil je meer weten over wat wij voor jou of je buurt kunnen doen? Bel ons dan op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur op telefoonnummer (0513) 334 270 of mail naar info@sociaalwerkdekear.nl.

07-04-2021

Telefonische groepsgesprekken

Sociaal Werk De Kear organiseert in samenwerking met UP! de komende weken telefonische groepsgesprekken voor ouderen en mantelzorgers. Houd contact! Soms is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Daarom stelt Sociaal Werk De Kear ouderen in staat om leeftijdsgenoten te ontmoeten en even de zinnen te verzetten, met een telefonisch groepsgesprek over wezenlijke onderwerpen. 
Lees meer