Terug naar Nieuws

Buurtbemiddeling; kansen bij een conflict in de buurt

Gepubliceerd op:

Op 16 mei was er een bijeenkomst over buurtbemiddeling. Speciaal bedoeld voor verwijzers. Met als doel; buurtbemiddeling nog eens goed onder de aandacht te brengen. Want maar al te vaak laten we conflicten en gevoelens van irritatie in de buurt sudderen totdat het escaleert. 

 

Waarom buurtbemiddeling
Op een heel vriendelijke en laagdrempelige manier gaan de getrainde vrijwilligers van buurtbemiddeling een eerste gesprek aan met iemand die overlast ervaart. Meestal worden deze mensen met ons in contact gebracht door politie, woningbouwvereniging, of de gemeente. Maar misschien in de toekomst ook wel door uw organisatie?

De bemiddelaars horen onbevooroordeeld en zonder enig belang het verhaal aan van degene die overlast ervaart. Vlak daarna bellen ze aan bij de buur die de overlast veroorzaakt en proberen ook die kant van het verhaal te horen. Na dit gesprek worden beide buren uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Op een ander moment, op een neutrale locatie.

Het doel is altijd; de relatie tussen beide buren verbeteren. Buren de mogelijkheid bieden om op een prettige en veilige manier met elkaar het gesprek aan te gaan en te komen tot onderlinge afspraken.

Buurtbemiddeling is gratis
Het is beschikbaar voor iedereen binnen de Fryske Marren. Er zijn echter wel een paar regels. Zo moet het natuurlijk veilig zijn voor onze bemiddelaars om ergens aan te bellen. Als er sprake is van geweld, psychiatrische klachten (ligt er wel aan hoe ernstig) middelengebruik of al een heel langslepende kwestie waar verschillende hulpverleners bij betrokken zijn, is buurtbemiddeling een gepasseerd station.

Op dit moment hebben wij bij Sociaal Werk de Kear een team van 7 bemiddelaars. Enthousiaste, betrokken en zeer kundige mensen. Die zich in hun vrije tijd inzetten om de leefbaarheid in de buurten te verbeteren. Want een conflictloze buurt is natuurlijk sowieso prettiger wonen. Niet alleen voor diegenen die direct bij het conflict betrokken zijn, maar ook voor anderen.

Meer weten?
Ook u kunt in uw werk situaties tegenkomen waarin buurtbemiddeling wellicht een oplossing kan zijn. Schroom niet om dan contact op te nemen met buurtbemiddeling@sociaalwerkdekear.nl of te bellen met 06-30295960.

Wilt u meer informatie? Dat kan natuurlijk ook.
Flyers zijn te verkrijgen op de kantoren van Sociaal Werk de Kear. We komen graag met u in contact en denken graag mee.

 

Steffie Gage en Tanja Kombrink,
Coördinatoren Buurtbemiddeling
Sociaal Werk de Kear

16-05-2024

Jaarstage Buurtwerk (HBO) bij Team Noord (Joure)

Stagelopen bij Sociaal Werk De Kear?Voor schooljaar 2024-2025 zijn we op zoek naar twee stagiairs (HBO)!   
Lees meer