ANBI-status

Stichting Sociaal Werk De Kear, onderdeel van Tintengroep, is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Sociaal Werk De Kear, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/fiscaal nummer

859974285

Contactgegevens

Klik hier voor onze contactgegevens.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  • Het realiseren en uitvoeren van een laagdrempelig, hoogwaardig en duurzaam sociaal netwerk voor inwoners van gemeente De Fryske Marren die ondersteuning nodig hebben bij zelfredzaamheid en participatie.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

  • Directeur-Bestuurder: Dhr. J. Brongers
  • In het directiestatuut zijn de regels vastgelegd over hoe de organisatie wordt bestuurd

Plan van aanpak

Beloningsbeleid

Binnen onze organisatie hanteren wij voor ons beloningsbeleid de cao Sociaal Werk en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde functieprofielen hebben we de eisen en competenties welke wij aan onze medewerkers stellen vastgelegd. Er wordt geen overige beloning uitgekeerd.

Financiële verantwoording

Jaarverslag

Stel een vraag

Wil je meer informatie? Laat dan hieronder je gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op! Wil je meer informatie? Laat dan hieronder je gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!